Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

De nieuwe wetenschap zet ons aan het denken om de traditionele begrippen van gezondheid en healing te wijzigen. De laatste tijd zijn er wetenschappelijke experimenten, die het kwalitatieve effect van energy, licht en informatie op de mens zichtbaar maken. Het zijn de bekende wetenschappers als William Tiller, PhD, Gary Schwartz PhD, en Konstantin Korotkov, PhD die onderzoeken hebben gedaan naar de Reconnective Healing® Frequenties, welke als eerste door Eric Pearl ontdekt is. De prachtige resultaten van deze onderzoeken trekken andere wetenschappers aan.

In het engels zijn er twee documenten:

 • Science and The Reconnection
 • Scientific Evidence for Reconnective Healing® door Ann L. Baldwin, PhD

Reconnective Healing en onderzoek

1. Meetbaarheid

Gary Schwartz
G. Swartz, onderzoeker reconnection.

Gary Schwartz heeft een onderzoek naar de practitioner en de behandelde gedaan. Dit was het eerste verkennend onderzoek naar de Reconnective Healing.
De practitioners waren de “zenders” en de behandelden de “ontvangers”.

 • Men ontdekte dat de Reconnective Healing meetbaar en iets reëel is.
 • 83 % van de behandelde konden in de 1e test aangeven wanneer er gezonden werd. Dit is een hoge score.
 • Uit de 2e test: De Reconnective Healing lijkt als een electromagnetisch signaal te functioneren.
 • De 3e test toonde aan dat de hersengolven van de ontvanger zich richtte naar de hartslag van de zender. Het maakte niet uit of de ontvanger bewust was van deze energie, de hersenen reageerde hetzelfde. Dus je zou kunnen zeggen dat de hersenen onbewust deze energie signaleert en ontvangt zonder dat gedachtes, geloof, hoop of vertrouwen dit opriepen.

Opmerking van Gary Schwartz: Reconnective Healing is reëel, registreerbaar en meetbaar. Maar ook iets heel opmerkelijks

2. Electromagnetisch veld

Gary Schwarz deed onderzoek naar aanwezigen op het seminar van de Reconnective Healing. Het concept van de “Basislijn energy healing” heeft hij gebruikt.

 • Het resultaat was verrassend GROOT. Meer dan 100 aanwezigen hadden aan het eind van het seminar een permanent vergroot en nieuw electromagnetisch veld. Het maakte niet uit of zij al healer waren of nog nooit zoiets gedaan hadden. Bij allen was het magnetisch veld enorm toegenomen.

3. Lichamelijke klachten

Gary Schwartz and Ann Linda Baldwin deden onderzoek naar bevroren schouders en een 10 minuten durende Reconnective Healing. Er was een controle groep, die fysiotherapie kreeg.

 • Het gaf een gemiddelde verbetering aan van 26 graden meer beweging in vergelijking met 12 graden bij fysiotherapie. De pijn verminderde met 24 % in vergelijking met 11 % van de fysiotherapie.

4. Geharmoniseerde energie

Konstantin Korotkov
K. Korotkov, onderzoeker reconnection.

Konstantin Korotkov legde in 2010 de verandering van een Reconnective Healing bij twee practitioners en vijf ontvangers vast.
Met een EPC (Electophonic Imaging Camera) meette Korotkov de vingertoppen van de practitioners.

 • De energie van de vijf mensen was toegenomen, en bij drie bijzonder grote veranderingen. Men zag reductie van “entropy”, met andere woorden het gaf een sterke harmonisatie van de conditie van de ontvanger.

Veranderingen in het auraveld na de LIVE-training.

Het energieveld vóór en na de training, gemaakt door dr. Konstantin Korotkov. Dit is het effect als je tijdens de training in de frequencies van de Reconnective Healing-energie aanwezig bent.

5. Toename van energie

Konstantin Korotkov onderzocht artsen, therapeuten, onderzoekers en atleten van de Olympic in Rusland.
Tijdens een tweedaagse training waren zij 6 uur/dag met de Reconnective Healing onderwezen en interactief. Ze werden allen voor, tijdens en na deze twee dagen op verschillende manieren gemeten. O.a. met EPC, dat het energieveld rond het lichaam kan meten.

 • Energieveld van de atleten was enorm toegenomen. Bij allen was gemiddeld het energieveld met 22 % toegenomen. De atleten herkenden dit ook zelf. Een atleet, die op krukken liep vanwege een recente gebroken been operatie, kon na tweede Healings zonder krukken en een beetje pijn weer lopen. Bij de controle van zijn arts bleek zijn botbreuk nog maar een lijntje te zijn.

Opmerking van Korotkov: "De resultaten waren erg groot en erg verschillend dan ieder ander onderzoek dat hij op dit gebied tot nu toe had gezien."

6. Immuniteit en cardiovasculaire funties

Konstantin Korotkov voert een test uit met 40 atleten. Hierin maakt hij een controle groep.
De meting vindt vóór, na en na 10 dagen van de Reconnective Healing plaats op polsslag, hartritme, energie, snelheid van herstel en bloedparameters

 • Er was een snel positief resultaat, zoals ook bij de andere onderzoeken.
 • De helft van Reconnective Healing-ontvangers hadden een toename van hun energie en deze ging na 10 dagen nog door. Verder meette ze vermindering van de bloeddruk, verhoging van de stofwisseling, immuniteit, antitoxine en anti-oxydanten, verbetering van de cardiovasculaire functie en van het DNA.

Opmerking van Korotkov: “Dit betekent een langdurig effect van de Reconnective Healing en zijn betekenis voor het welzijn en voorbereidingen van de atleten.”

7. Hartslag en hartritme

Gary Schwartz en Anna Baldwin meten de hartslag en hartritme variabele van Reconnective Healing practitioners in vergelijking met eerdere studies met practitioners van meditatie, Qi Gong groot meesters, Reiki masters and artiesten.

 • Zij meetten een versterkte “healing state” van de practitioners en de ontvangers van de Reconnective Healing. Bij de practitioners was er een vergroting van de hart- en hersenactiviteiten. Dit roept een "Staat van Zijn" op, de “emotional quiescence”, waarbij een groot bewustzijn, een gevoel van vrede en verbinding met het universele energieveld ervaren wordt. Ook is er de capaciteit om op hogere levels te ontvangen.
 • Dit overstijgt elke staat, die typisch gezien wordt in andere energie healingsvormen. In feite is het een heel ander staat dan die je bij yoga, meditatie, Reiki of enige andere energie healing terugvindt.
 • Dit documenteert helder dat Reconnective Healing iets nieuws is en verschilt van wat al eerder op de planeet aanwezig was.

8. Planten onderzoek

Gary Schwartz onderzocht het effect van energie-healing op planten.
Het uitgangspunt was dat als blaadjes doodgaan, ze licht loslaten. Hij had blaadjes geselecteerd, die afgesneden werden van de plant. Er was een controlegroep blaadjes, die op een natuurlijke wijze in 8 tot 10 dagen dood waren gegaan.

 • Reiki, Qi Gong en Reconnective Healing zorgden voor 8 tot 10 keer langer leven van de blaadjes.
 • Er werd ook een verschil opgemerkt tussen deze methodes;
  • Bij Reiki begon het herstel heel snel, waarna het vervaagde.
  • Bij Qi Gong was er een tragere start, maar het herstel duurde langer
  • Bij Reconnective Healing startte het sneller en het bleef veel langer doorwerken. De blaadjes bleven 90 dagen in leven.

9. Herstel DNA

Glen Rein heeft het effect van energie-healing onderzocht op DNA van planten.
In het onderzoek liet men DNA van planten door hitte en electriciteit schrikken. Het was bekend dat “geschrokken” DNA zich afwikkelt. Het duurt een tijd voordat het DNA zich zonder ingrijpen weer opnieuw opwindt. In dit proces neemt het DNA licht op.
Het proces van zich weer opnieuw opwinden van het DNA werd door Glen Rein met Reiki, Johrei, Jins Shin en de Reconnective Healing onderzocht.

 • Met Reiki, Johrei en Jin Shin was het opnieuw opwinden van het DNA trager dan zonder ingrijpen.
 • Bij Reconenctive Healing wond het DNA zich sneller op dan zonder ingrijpen. Er gebeurde meer. Ook werd ontdekt dat sommige gebreken als gevolg van het “schrikken” of van eerder in het DNA gecorrigeerd werden.

Conclusie: Reconnective Healing is iets anders en heeft een directe impact op het DNA. En dit is waarschijnlijk bij de mens ook zo.

10. Coherentie in een ruimte

W. tiller

William Tiller heeft de energie verandering in de ruimtes gemeten als gevolg van de Reconnective Healing.
Tussen 2006 en 2009 heeft hij dat 4 keer vóór, tijdens en na het seminar van de Reconnective Healing gemeten.

 • Er was een enorme verhoging van vrije thermodynamische energie in de ruimte. Als men het zou willen uitdrukken in gewone temperatuursverhoging dan zou dat 300 graden zijn.!! Maar de temperatuur was niet veranderd in de ruimte. Dus de ruimte was opgevuld met licht, energie en informatie. Dìt was het wat Tiller meette.
 • William Tiller rapporteerde dat de gegevens aangaven dat entropy afnam tijdens de Reconnective Healing en dat er meer coherentie ontstond. Entropy is het natuurlijk verschijnsel dat dingen bederven of achter uitgaan als zij niet bij elkaar gehouden worden door een kracht, aandacht of focus. Entropy veroorzaakt ouderdom, chaos, bederf of ziekte. Dus wanneer entropy minder wordt (=negatieve entropy) dan ontstaat er meer coherentie en ordening. Wanneer de coherentie meer wordt, ontstaat er steeds meer balans. Dit is een ondersteuner voor het herstellen en het jonger worden.

William Tiller merkte op: “De verzamelde gegevens waren erg opmerkelijk:

 1. "Vijf uur voordat iemand aankwam (Eric of de practitioners) was de energie in de ruimte in een hogere staat van coherentie dan normaal. De ruimte was al voorbereid!!. Er was dus iets gebeurt voordat mensen binnen kwamen. De ruimte was al klaargemaakt, en dat maakte het makkelijker voor de healers om te werken. Gedurende de drie dagen van het seminar werd deze energie alleen maar hoger. Deze energie-verandering moet er wel voor zorgen dat mensen in drie dagen de capaciteit van healer van anderen en van zichzelf hebben, onafhankelijk welke achtergrond of opleiding dan ook. De Reconnective Healing frequenties bevat een breder spectrum van energie, licht en informatie dan de healings tot nu toe.”
 2. “Er is veel energie in relatie tot het licht. Er is natuurlijk het elektromagnetisch licht, dat iedereen kent. Het grofstoffelijk niveau van het menselijk lichaam gaat over elektromagnetische energie. Dus kan je dit licht gebruiken, speciaal op acupunctuurpunten, om systematisch de genezing te ondersteunen. Een hoger niveau …....is magnetoelektrische energie. Dit is ook een aspect van licht. En op alle niveau’s is het het licht dat de communicatie verzorgt tussen het grofstoffelijke en de hogere niveau’s.”
 3. “Dus wanneer Eric spreekt over Reconnective Healing gebeurt tegelijkertijd in de ruimte dat verschillende vormen van energie en licht stroomt door de healer en gaat naar de ontvanger. Met andere woorden het raakt alle niveaus rondom de mens, waardoor we het hebben over een breder spectrum van energie, licht en informatie.”
 4. “We hebben nu een instrument die dat hogere lichtniveau kan meten. Het is maar een begin. Dit is belangrijk, want nu kunnen we de ruimte waarin de healer werkt monitoren en het niveau van effectiviteit beschrijven van wat zij doen op energieniveau, in termen van een kwantitatieve meting van die speciale ruimte”

11. Verandering emotionele lichaam

Konstantin Korotkov heeft in 2008 in Los Angelos tijdens een seminar de veranderingen in het emotionele lichaam van deelnemers gemeten met een EPI/GDV apparaat.
Met dit apparaat kan hij het energielichaam weergeven.

 • Er was een sterke vermeerdering van de energie in de ruimte wanneer een healing gedemonstreerd of uitgevoerd werd. De intensiteit en de grootte van het veld in de ruimte werd gedurende de dag meer. Deze gemeten en gedocumenteerde effecten in de ruimte (welke Konstantin bestempelde als coherente effecten) waren betekenisvol en gebeurde tijdens de teachings. Dit coherentie effect werd extra versterkt toen een nieuw concept of oefening geïntroduceerd werd. Zowel de intensiteit als de groootte van het veld nam toe. Konstantin Korotkov theoretiseerde dat het elektromagnetisch effect misschien de reden is dat deelnemers in zo’n korte tijd de capaciteit van volleerd healer bemachtigen. Sterker nog, Korotkov’s onderzoek suggereert, door alleen maar in de ruimte van het seminar te zitten, je positieve gezondheids effecten kan krijgen.

Opmerkingen van Korotkov: “het is duidelijk dat het effect van de Reconnective Healing seminars groot en meetbaar zijn. De resultaten van de metingen vertellen ons over de veranderingen van de ruimte tijdens het seminar. De veranderingen van het Energie Veld en de Chakr’s van vóór en na het seminar van de deelnemers toont sterke positieve effecten op de psycho-emotionele staat.”
“De gemeten effecten komen overeen met dat wat William Tiller en zijn team gemeten heeft met apparatuur dat op een ander principe gebaseerd is. Het gaat om vermindering van entropy in de ruimte èn bij de deelnemers, of zoals William Tiller het uit wil drukken: het opbouwen van een negatieve magnetische lading in de ruimte.

Video Eric Scott Pearl

Na de Reconnection voel ik me rustiger en krachtiger. Ik ben niet meer bang van wat er op me af komt.

Er kwam licht bij de jukbeenderen, alsof de zon ging schijnen. De zon en de maan en later in de verte één ster. Het licht kwam me beschermen en versterken. Daarna voelde het dat ik de donkerte werd ingetrokken. Een deken over me heen, geen licht meer. Vervolgens ging het open, vanuit het water. Het licht filtert en zuivert het water.

Lees meer ervaringen

vanwege privacy zijn de ervaringen anoniem
praktijk voor traumatherapie, hypnotherapie, mindfulness en Reconnection

Marian Cornelisse

Marian Cornelisse is erkend therapeut bij Praktijk Munera. Haar doel is altijd het verhogen van Levenskracht, Geluk en Perspectief. Hiervoor neemt zij als uitgangspunt het lichaam en de geest tot rust te brengen op een liefdevolle en persoonlijke manier.

Wat er in de binnenwereld van de mensen om me heen leeft, heeft me altijd gefascineerd. Als kind beleefde ik al de gevoelswaarde van de verhalen van de volwassenen. Dankzij mijn twee kinderen heb ik ervaren wat liefde is. Dit was het begin van een omwenteling dat resulteerde in een basishouding om alles vanuit mijn hart te gaan ontmoeten. Elke dag geeft me groeimogelijkheden om liefdevol, met respect en zonder oordeel te leven.
Marian Cornelisse Contact